MÖLO

Svenska Boxerklubben Mälardalen/Östergötlands Lokalområde är nerlagt!

Befintliga medlemmar har flyttats till andra lokalområden.

För mer information kontakta ordf@boxerklubben.org.