Kallelse till årsmötet / GOTT NYTT ÅR!

I veckan som har varit skickades det ut en ny kallelse till er alla medlemmar med rätt mailadress till styrelsen. Detta har gått ut via mail men några stycken har fått kallelsen via brev då vi fick studs tillbaka till oss om att mailadressen inte stämde eller fanns kvar.

Så här kommer en vädjan till er, vänligen kolla att vi har rätt mailadress till er. Underlättar för oss alla när vi vill delge er vad som är på G i MÖLO.

Passar på att önska alla MÖLO medlemmar ett GOTT NYTT ÅR!

 

 

Kallelse till 2017 årsmöte

Hej alla medlemmar!

Ni har nyligen fått ett medlemsutskick där tryckfelsnisse kommit in.
Mailadressen till styrelsen för att kunna anmäla sig till årsmötet ska vara:
styrelse@molo.boxerklubben.org

För ni kommer väl?

Ny styrelse 2017
Valberedningen har svårt att hitta en styrelse till 2017.
Känner du att du som medlem i Mölo skulle kunna tänka dig att ingå i Mölos styrelse 2017 med allt vad det innebär att kunna jobba för vår älskade ras Boxer?
Hör då av dig till valberedningen. Sussie Johansson ( Sussie boxer ) mailadress disco2007@hotmail.com.

Gott Nytt år önskar vi er alla!

Hur skulle du vilja presentera din hundras för andra? Nu har du chansen!!

Boxermonter Stockholms hundmässa 2016

svbolo

Har du en massa kreativa idéer vad man kan göra på 2×4 meter för att visa upp hur härlig vår boxer är?! Då ska du anmäla ditt intresse till att bygga ihop årets boxermonter på hundmässan som äger rum 3-4 december!

Totalt söker vi efter 4-6 personer som kan redan nu börja spåna idéer, handla material o bygga den 2:e december. Sedan förra året finns en hel del material för återanvändning; Boxervepa, staket, ”gräsmatta”.

Under helgen behöver vi ca 12 ekipage där varje ekipage står med ett annat ekipage i 3-4 timmars pass.

För information och anmälan av intresse, hör av sig snarast tillstyrelse@olo.boxerklubben.org

 

 

PM inför helgens utställning!!

Välkomna till årets Mölospecial 2016-07-24

Årets boxerspecial döms av Karl-Erik Johansson, 62 st anmälda boxrar 47 st officiella samt 15 st valpar skall få sina bedömningar.

Tänk på att vara på plats i tid!

Nedan följer information samt regler gällande utställning.

UTSTÄLLNINGSPLATS; Kvicksunds SK, Sundbyvik 6 – Idrottsplatsen i kvicksund.

VACCINATIONKONTROLL; Öppnar kl; 08.30 – 12.00

BEDÖMNINGEN BÖRJAR; Kl; 10.00 i ringen.

OBS! Stickprovskontroll av ID-märkning samt medlemskontroll kan komma att ske.

Hundar som skall deltaga vid officiell utställning, officiellt prov eller tävling skall vara IDmärkt.

VETERINÄRINTYG; Hund som varit föremål för operativt ingrepp eller annan åtgärd måste kunna uppvisa veterinärintyg samt på SKK fastställt formulär. Intyget uppvisas endast för ringpersonal.

VACCINATION; För deltagande hund krävs att vaccination är utförd på hund under ett års ålder – vid lägst 10 veckors ålder, hund över ett år – ett år eller senare. Den senaste vaccinationen skall inte vara äldre än 4 år. Förstagångsvaccination skall vara gjord minst 14 dagar före tävlingsdagen.

GLÖM EJ; Medlemsbevis samt vaccinationsintyg. Utlandsregistrerad hund som deltar vid officiell utställning skall kopia av stamtavla lämnas vid insläpp/sekreteriatet. För utlandsregistrerad hund som är berättigad att delta i Bruksklass skall meriter vara styrkta genom WCC-intyg som lämnas vid insläpp/sekreteriat om detta inte är skickat i samband med anmälan, eller bestyrkt tävlingsbok som uppvisas.

NUMMERLAPP; Utlämnas vid sekreteriatet på utställningsdagen.

SERVERING; Enklare förtäring samt kaffe och kaffebröd kan köpas till en lägre kostnad vid utställningen.

PARKERING; Ligger i direkt anslutning till utställningsplatsen kostnad 30 kr, katalog inkl. parkering 50 kr (katalog finns att köpa separat vid sekreteriatet mot 30 kr)

OBS! ingen camping är tillåten inom området och Vi hänvisar till följande; ParkenZoo´s camping/stugby tel; 016-10 01 85/87 eller Vilsta Sporthotell camping/stugby tel; 016-51 30 80.

ÖVRIGT; Hundar under 4 månader får EJ vistas inom utställningsområdet, enligt SKK beslut.

Hjärtligt välkomna till årets Mölo special och lycka till Önskar vi Er alla !!